Tools

Privacy Statements

Privacyverklaring – camera’s bij de UU

For English, click here: Tools | CCTV at the UU

Hoe en waar worden camera’s ingezet?

In en om de gebouwen en terrein van de Universiteit Utrecht (hierna: UU) vindt cameratoezicht en -bewaking plaats. De meeste camera’s maken via een livestream verbinding met de recepties van de betreffende gebouwen en de centrale UU-meldkamer. Er worden vaak ook opnames gemaakt, die maximaal 7 dagen bewaard blijven. Camera’s kunnen hangen in parkeergarages, fietsenstallingen, bij in- en uitgangen, op de gevels van gebouwen, en heel soms ook binnen gebouwen.

Waarom hangen we camera’s op?

Camera’s kunnen gebruikt worden om onze spullen, mensen, en gebouwen te beschermen. Als er iets gestolen wordt, iemand wordt lastiggevallen, of er iets wordt stukgemaakt, kunnen beelden gedeeld worden met de politie om de daders op te sporen. Camerabeelden worden ook gebruikt bij incidenten en calamiteiten, bijvoorbeeld om goed te kunnen reageren wanneer er brand uitbreekt. Tot slot worden beelden gebruikt om verkeersstromen in de parkeergarages te reguleren.

Wie heeft er toegang tot camerabeelden?

Beelden worden opgeslagen op servers van de UU, die in Nederland staan. Beelden kunnen gedeeld worden met de politie als dat nodig is voor de opsporing of vervolging van strafbare feiten. Binnen de UU heeft een kleine groep mensen toegang tot beeldopnames, namelijk medewerkers van de meldkamer en beheerders van het systeem. Zij kunnen beelden terugkijken als er een incident of calamiteit is gebeurd, of als ze een probleem met het systeem moeten oplossen. Deze groep heeft ook toegang tot de livestreams, net als receptionisten en servicepuntmedewerkers. Zij moeten live beelden kunnen bekijken om snel op incidenten of andere problemen te kunnen reageren.

Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Als jij denkt dat je in beeld wordt of bent gebracht terwijl je dit niet wil, mag je daar bezwaar tegen maken. Je mag ook vragen of je beelden waar jij op staat terug kan kijken. Het is daarbij belangrijk om zo goed mogelijk te zeggen waar je precies was, welke dag, en hoe laat. Dan kunnen we jouw beeld zo snel mogelijk terugvinden. Let er ook op dat beelden na 7 dagen automatisch gewist worden. Als je dus beelden wil terugzien van langer dan een week geleden, zijn deze al verwijderd en kunnen we die niet met je delen. Als je binnen 7 dagen een verzoek naar ons hebt toegestuurd, zorgen wij er natuurlijk voor dat jouw beelden niet verwijderd worden voordat jij ze hebt gezien.

Bovenstaande verzoeken kunnen worden ingediend via het volgende formulier: Formulier privacy verzoek (uu.nl).

Waar kan je terecht met vragen?

Als je vragen hebt over camera’s die in jouw omgeving hangen, kan je die naar privacy.fsc@uu.nl toesturen.

Als je vragen hebt over privacy kan je terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming (privacy@uu.nl).

Je kan ook altijd een klacht indienen bij de nationale toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens (Autoriteit Persoonsgegevens |)

Vastgesteld 30 september 2022